Groep 7-8

Werkwoordspelling

In groep 7/8 gaan de kinderen steeds meer oefenen met werkwoordspelling.
Naast een spellingcategorie, behandelen we per week ook een onderdeel van werkwoordspelling.

Op weg naar het voortgezet onderwijs

De laatste twee jaar van het basisonderwijs zijn best spannend.
We proberen de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.
Dit doen wij onder andere door het gebruik van een agenda te stimuleren en te helpen bij het plannen.

Gewoontevorming groep 7/8

De gewoontevorming van 2017-2018 met informatie voor groep 7 en 8