Ouderraad

Zeven actieve ouders en een enthousiaste leerkracht vertegenwoordigen de ouders/verzorgers van de Helcherseeschool binnen de Ouderraad (OR). Samen zorgen zij er in de eerste plaats voor dat alle kinderen kunnen deelnemen aan allerlei leuke activiteiten en schoolfeesten. Onder andere door de organisatie van en begeleiding bij de schoolreis, het kamp, sportdagen, de Sint-, Kerst-, en Paasviering op school én pleinfeesten. Daarnaast stimuleert de Ouderraad een goed contact tussen ouders en school en adviseert zij de Medezeggenschapsraad (MR).

Om al haar activiteiten te kunnen uitvoeren en om het onderwijs te ondersteunen, brengt de ouderraad geld bijeen. Per leerling wordt hiervoor aan het begin van het schooljaar een ouderbijdrage van € 55,- gevraagd. Het overige benodigde budget wordt gehaald uit de opbrengst van allerlei acties. Zo dragen ouders, leerkrachten én de leerlingen zelf bij aan de realisatie van leuke, leerzame activiteiten op school!

Secretariaat 
Klaverstraat 23

4322 CG SCHARENDIJKE

Het bestuur van de ouderraad bestaat uit:

Voorzitter 
Petra de Groot

Secretaris
Helen Noordzij

Penningmeester
Anita Quist

Leden namens de ouders 
Mirella Hanson
Marco Stok
Angela Coomans
Noor Kiesenberg
Amanda de Glopper

Leden namens het personeel
Flora van Splunter
Mirjam Poortvliet