Plusaanbod

Voor de leerlingen waar het reguliere lesaanbod te eenvoudig voor is, hebben wij een plusaanbod op school. De theorie hierachter is te vinden in het Radarscholen protocol "meer- en hoogbegaafdheid". De kinderen verwerken de gewone leerstof in compacte vorm en de tijd die daardoor overblijft wordt gebruikt voor het aanbieden van verrijkingsstof. Dit gebeurt in de groepen 3 t/m 8. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen, zo zijn er kinderen die een taalcursus krijgen, wiskunde, onderzoek doen en werkstukken maken en ook maken we gebruik van het prachtige materiaal uit de Pittige Plustorens.