VSO / TSO / NSO

TSO (tussen schoolse opvang)

Er is voor de kinderen een mogelijkheid tot overblijven op school.

De ouder(s) dienen de naam van hun kind van tevoren in te vullen op de lijst die hangt op het prikbord in de hal. Een overblijfkracht houdt toezicht van 11.45-12.45 uur. De overblijfkracht krijgt een onkostenvergoeding van € 6,75 per keer. Zij ontvangen een vrijwilligerscontract en geven een Verklaring Omtrent het Gedrag af. Deze is te verkrijgen bij de gemeente, de kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen gedeclareerd worden bij de school. Kinderen worden aangemeld d.m.v. een inschrijfformulier. Dit is te verkrijgen bij de school.

Met betrekking tot de betaling  van het overblijven van uw kind(eren) noteren we wanneer uw kind overblijft en sturen u voor het verschuldigde bedrag achteraf een factuur. Dit bedrag is gebaseerd op een prijs per overblijfbeurt per kind van € 1,25. De factuur wordt vier keer per schooljaar opgemaakt en door de ouderraad, per email, aan u verzonden.

Het eerste factuurmoment is eind november, de tweede factuur volgt eind maart en aan het einde van het schooljaar ontvangt u de laatste factuur.

Maakt uw kind geen gebruik van het overblijven en heeft u belangstelling om overblijfkracht te worden? U kunt zich aanmelden bij mevr. A.Coomans angela.coomans@hotmail.com of bij de directie.

 

VSO (voorschoolse opvang) en BSO (buitenschoolse opvang)

Kindcentrum Kibeo Ingridstraat Scharendijke 

In de Ingridstraat wordt de VSO en BSO verzorgd door pedagogisch medewerkers van Kibeo.

Contactgegevens

In onze peutergroep komen kinderen van 2 en 3 jaar ravotten, verven, bouwen, buitenspelen, muziek maken. Zich uitleven, ontdekken, vriendjes maken. Kortom zich op een speelse manier ontwikkelen. De peutergroep is een goede voorbereiding op de basisschool. 

De peutergroep is huiselijk, veilig en speciaal ingericht voor peuters. 
Het spelmateriaal past bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Het stimuleert ze spelenderwijs om te praten, samen te werken en contact te leggen met anderen. Behalve de gezamenlijke activiteiten kunnen de kinderen ook alleen of in een klein groepje in één van de themahoeken te spelen. Zo is er een bouw-, poppen, voorlees en keukenhoek.

Door middel van observatie kunnen de medewerkers constateren of een kind extra aandacht nodig heeft. In dat geval bieden wij u peuterplusgroep aan voor uw kind.

Binnenkijken of aanmelden

Voor een afspraak vrijblijvend binnenkijken of om uw kind aan te melden, neemt u contact op met de afdeling Klantrelatie via 0113 760 250 of klantrelatie.nl.

NSO Áan de hand' Brijdorpe 

Zij bieden opvang voor basisschool kinderen uit de kernen Brouwershaven, Ellemeet, Scharendijke. Uw kind kan opgevangen worden op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 uur - 18.00 uur en op de woensdag en vrijdag van 12.00 uur - 18.00 uur. De kinderen worden na schooltijd opgehaald en verblijven bij Aan de Hand totdat de ouders de kinderen komen halen.
De kinderen zitten in groepen van maximaal 10 kinderen met 1 begeleider. Er kan gekozen worden voor een inclusief vakantiecontract of een exclusief vakantiecontract.

Binnenkijken of aanmelden

Voor een afspraak vrijblijvend binnenkijken of om uw kind aan te melden, neemt u contact op met Tel. 0111-671321

www.aandehand.org/na-schoolse-opvang-nso