Wie we zijn

Image
team
Team

In ons team werken we samen als leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider en directie. 

Image
team
Team

In ons team werken we samen als leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider en directie. 

Medezeggenschapsraad
Body

De Medezeggenschapsraad (MR)  is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onder andere een gespreks- en overlegpartner is met de directie. De MR bestaat uit 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (personeelsgeleding). De directeur is als adviseur bij (een deel van) de MR-vergaderingen aanwezig. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp,  informatie, advies, of instemmingsrecht. Uiteraard kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan de directie over allerlei onderwerpen.

Oudergeleding:  Marco Capelle en Annemarie Stouten

Personeelsgeleding: Jozien Padmos (secretaris) en Carolien Minnaar

Contact: secrmrhelchersee@radarscholen.nu 

Leerlingenraad
Radar

Onze school heeft een leerlingenraad waarin kinderen van groep 3 t/m 8 meepraten over onderwerpen die hen aangaan. Uit iedere klas neemt een vertegenwoordiger plaats die namens de klas belangrijke onderwerpen bespreekt en inbrengt die betrekking hebben op het onderwijs en de school. 

Image
leerlingenraad
Image
leerlingenraad
Radar

Onze school heeft een leerlingenraad waarin kinderen van groep 3 t/m 8 meepraten over onderwerpen die hen aangaan. Uit iedere klas neemt een vertegenwoordiger plaats die namens de klas belangrijke onderwerpen bespreekt en inbrengt die betrekking hebben op het onderwijs en de school. 

Radar

Onze school is lid van Radar, een scholenvereniging met 5 christelijke basisscholen op Schouwen-Duiveland.

Radar heeft zich ten doel gesteld werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor protestant-christelijk onderwijs te Schouwen-Duiveland. 

Via onderstaande knop vindt u meer informatie. 

Het aanmeldformulier voor lidmaatschap van de vereniging Radar, de Statuten en de Onderwijsverklaring vindt u bij Aanmelding.

Image
radar-janwoutervandendoel-sstock20
Image
radar-janwoutervandendoel-sstock20
Radar

Onze school is lid van Radar, een scholenvereniging met 5 christelijke basisscholen op Schouwen-Duiveland.

Radar heeft zich ten doel gesteld werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor protestant-christelijk onderwijs te Schouwen-Duiveland. 

Via onderstaande knop vindt u meer informatie. 

Het aanmeldformulier voor lidmaatschap van de vereniging Radar, de Statuten en de Onderwijsverklaring vindt u bij Aanmelding.

Image
Kibeo logo
Kibeo

Bij Kibeo Carlstraat kunt u uw zoon/dochter al vanaf jonge leeftijd aanmelden. Wij bieden het volgende aan:

  • Dagopvang 0 - 4 jaar (7.30 - 18.30u.)
  • Voorschoolse opvang 
  • Naschoolse opvang

Kinderopvang en school werken zoveel mogelijk samen. 

Op de website van Kibeo vindt u meer informatie over hun werkwijze, tarieven en uitgangspunten.

 

lees meer

Image
Kibeo logo
Kibeo

Bij Kibeo Carlstraat kunt u uw zoon/dochter al vanaf jonge leeftijd aanmelden. Wij bieden het volgende aan:

  • Dagopvang 0 - 4 jaar (7.30 - 18.30u.)
  • Voorschoolse opvang 
  • Naschoolse opvang

Kinderopvang en school werken zoveel mogelijk samen. 

Op de website van Kibeo vindt u meer informatie over hun werkwijze, tarieven en uitgangspunten.

 

lees meer