IKC Carlstraat

Binnen een IKC wordt voor kinderen van 0 – 13 jaar gestreefd naar een samenhangend aanbod, dat de hele dag beslaat:

Onderwijs en ontspanning, samenleven en leren vinden er plaats. We doen dit in een omgeving die uitdagend is.

Een IKC brengt rust en samenhang voor kinderen. Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kind wordt gekend en dat er intensief samen wordt gewerkt rondom het kind.

Een IKC waarin we werken als één team, vanuit één visie en missie. Sinds augustus 2018 delen wij één gebouw en hebben wij de wens om een IKC te worden.

We weten dat er in 2020 een besluit zal worden genomen over een Regioschool (of Regioscholen) in de Westhoek. Dan start ook het proces van ontwerpen en ontwikkelen. De verwachting is dat deze op zijn vroegst in 2023 zal worden gebouwd. Tot die tijd benutten wij onze kansen en mogelijkheden in ons huidige gebouw aan de Carlstraat om ons IKC te ontwikkelen en onze samenwerking te intensiveren. 

Kernwaarden IKC Carlstraat:

Veilig

Vertrouwen

Verbinden

Groeien

Missie IKC Carlstraat

In ons IKC laten we kinderen opgroeien in een veilige en vertrouwde omgeving

We leren hen samen spelen, samen werken en samen leven.

Als 1 team van Onderwijs & Opvang zorgen wij, verbonden met ouders, voor een doorgaande lijn in hun ontwikkeling en begeleiden wij de kinderen om te worden wie zij zijn.

Visie IKC Carlstraat
Body

In IKC Carlstraat bieden wij, team Onderwijs & Opvang, kinderen van 0 -13 jaar en hun ouders een voorziening waar kinderen spelen, leren, ontdekken en mogen groeien. Er is een doorgaande ontwikkelingslijn gerealiseerd. Formeel en informeel leren zijn geïntegreerd en er is een goede afwisseling van inspanning en ontspanning. Wij creëren een breed aanbod in een uitdagende leeromgeving waarin de kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hierin werken wij krachtig samen, ieder vanuit onze eigen talenten en expertise.