Kindgericht onderwijs

Ons aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de samenleving. We bieden iedere leerling een passend en stimulerend onderwijsaanbod. We volgen hierbij de leerlijnen zoals deze in de door ons gebruikte methoden beschreven zijn.

We werken kindgericht. Daarbij gaan we uit van de groei en de continue ontwikkeling van ieder kind. Geen kind is hetzelfde en leert op zijn eigen manier. Wij zien het als onze taak om ons onderwijs hierop af te stemmen. Wij hechten waarde aan een goede ondersteuningsstructuur. Kinderen een specifieke ondersteuningsbehoefte ondersteunen wij, binnen onze mogelijkheden, door gebruik te maken van andere leerstijlen en aanpassingen te maken in het onderwijsaanbod.

Door de leerlijnen zichtbaar te maken en te weten waar hiaten zijn, kunnen we ons onderwijs beter aanpassen aan de leerontwikkeling van het kind. We willen door het inzetten van formatieve evaluatie ons onderwijs steeds meer af te stemmen op de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van ieder kind.