Weer naar school

Schommelen

We zijn weer gestart! Wat is het fijn om iedereen weer te begroeten. Alle kinderen hebben hun plekje in de klas weer gevonden. In de groepen zijn we gestart met een KlasBouwer, dit is een kennismakingsactiviteit om elkaar goed te leren kennen. Iedereen een goed nieuw schooljaar gewenst!