De school is weer begonnen!

Na een fijne vakantie, zijn we weer begonnen! Wat fijn om iedereen weer te zien. We genieten ervan om de klassen weer compleet te mogen ontvangen en onze klassen weer zo in te delen dat de kinderen optimaal kunnen samenwerken. De komende periode staat in het teken van elkaar leren kennen, want bekend maakt bemind. We doen dit door groepsvorming middels klas- en teambouwers vanuit coöperatief leren en de oefeningen van Kanjertraining. Tijdens deze oefeningen hebben de kinderen steeds interactie met veel klasgenoten en gaan ze met verschillende kinderen in gesprek over wie ze zijn en wat hen bezig houdt.

Ook starten we weer met nieuwe leerstof. We oefenen verder met rekenen, taal en spelling. Ook geven we begrijpend lezen en wereld oriëntatie middels co-teaching.

team